ייפוי כוח מתמשך

רבים שואלים, מהו ייפוי כוח מתמשך, הכיצד עורכים אותו והכיצד מוציאים אותו לפועל הלכה למעשה?

ייפוי כוח הוא מכשיר משפטי שנכנס לתוקף בחודש אפריל 2017 בהתאם לתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטורפסות, התשכ"ב – 1962, שנחקק כשנה לפני כן. מטרת התיקון הינה לאפשר לאדם להחליט, בעודו שפוי ובדעה צלולה, מי יטפל בענייניו השונים כאשר הוא כבר לא יהיה במצב בו הוא מסוגל לטפל בהם בעצמו. בעצם, האדם הוא הקובע מי ישמש כאפוטרופוס העתידי שלו בעת הצורך. המונח המשפטי לאדם שממנה מיופה כוח הינו "הממנה". הממונה נקרא בלשון החוק "מיופה הכוח". מיופה הכוח צריך להיות מעל גיל 18, ובמקרה של טיפול בענייני רכוש של הממנה הוא אינו יכול להיות אדם שהוכרז כפושט רגל, וכן אינו יכול להיות אדם אשר נותן שירותים לממנה, למשל עו"ד, רו"ח, עובד סוציאלי וכו' (ע"מ להפחית את האפשרות של ניגוד עניינים), אלא אם כן אותו בעל מקצוע קרוב משפחה של הממנה. יפוי כוח יכול להתייחס כאמור לענייני רכוש, לעניינים אישיים וכן לענייני בריאות (למעט עפ"י חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו – 2005), אשר מסמך בענין זה חייב להחתם בנוכחות איש צוות רפואי. כמובן שמיופה הכוח חייב להסכים למינויו. הממנה אף רשאי למנות מספר מיופי כוח, הן לאותם נושאים והן לנושאים שונים, וכן לקבוע את אופן קבלת ההחלטות ע"י מיופי הכוח השונים.

מכשיר זה בא לפתור בעיות רבות. תחילה, כאמור, האדם הוא בעצמו קובע בעודו בדעה צלולה מי יהיה האפוטרופוס/אפוטרופסים שלו, וזאת בניגוד למצב הקודם בו היה צורך כי המשפחה תגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לבית המשפט. הליך זה של מינוי אפוטרופוס ע"י בית המשפט, לא רק שהינו יקר וארוך, הוא אף גרם לפעמים ללא מעט ויכוחים במשפחה, מי יקבל את תפקיד האפוטרופוס? מה תהיינה סמכויותיו? מה יהיה שכרו? ועוד קושיות רבות בעלות פוטנציאל לגרום למריבות במשפחה. כל הבעיות הללו יכולות להיפתר באמצעות המכשיר המשפטי של ייפוי כוח מתמשך.

שנית, כמרומז לעיל, הגשת בקשת אפוטרופסות הינה הליך ארוך, יקר, ומייגע. הבקשה מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בצירוף תסקיר עובד/ת סוציאלי/ת או חוות דעת של רופא פסיכוגריאטרי, עותקה מועבר לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים שתפקידו לבחון אותה ולייעץ לביהמ"ש הכיצד לנהוג בבקשה. האפוטרופוס הכללי רשאי לפנות למגיש הבקשה ולבקש מסמכים נוספים, וכן יכול אף לבקש את תגובות יתר בני המשפחה – כאן ברור שזה עלול להיות פתח למריבות מרות, כאשר לעיתים כל בן משפחה מושך לכיוונו הוא. במקרי קיצון של חוסר הסכמה יכול האפוטרופוס הכללי להמליץ כי לא בן משפחה יתמנה כאפוטרופוס אלא אדם חיצוני שאין לו כל זיקה למשפחה. שוב – מינוי מיופה כוח מראש ע"י אדם מונע את עצם הגשת בקשת אפוטרופוסת לבית המשפט (אלא אם כן יתברר שהיו פגמים בעריכת מסמך ייפוי הכוח המתמשך). יצוין כי ייפוי הכוח מופקד אצל האפוטרופוס הכללי, אשר בודק ומאשר את ניסוחו,  דבר שמקשה על העלאת התנגדות לו  בשלב מאוחר יותר ע"י מי מבני המשפחה. נכון לעכשיו אין צורך לשלם כל אגרה בעת הפקדת ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי.

עוד ייאמר כי רק עו"ד שעבר את ההכשרה המיוחדת הניתנת ע"י משרד המשפטים מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך ולשדרו באופן מקוון לאפוטרופוס הכללי.

שלישית, עריכת ייפוי כוח מתמשך הינו, בדר"כ, הליך זול משמעותית מהליך של הגשת בקשת אפוטרופסות, כאשר ההפרשים יכולים להתבטא בסכומים של עשרות אלפי ₪ אם בקשת   האפוטרופסות "מסתבכת" וקיימים סכסוכים בתוך המשפחה עצמה. לעומת זאת, עריכת ייפוי כוח מתמשך עולה בדר"כ, אם תנאיו אינם מסובכים ומורכבים במיוחד, כמה אלפי ₪ בלבד.

במילים של משרד המשפטים – "התיקון מבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע."

כאמור, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף אך ורק כאשר הממנה כבר אינו מסוגל לטפל בענייניו. רוב עורכי הדין המוסמכים ממליצים כי ינתן אישור של רופא המשפחה או פסיכוגריאטר לכך שאכן זהו המצב אצל הממנה, או אז מוסר מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי הצהרה בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקף בצירוף אותו אישור של רופא המשפחה או פסיכוגריאטר. לדעתי, צירוף האישור הרפואי אף יכול למנוע ויכוחים במשפחה באשר לצורך להפעיל הלכה למעשה את ייפוי הכוח המתמשך. אף את אופן ביטול ייפוי הכוח יכול הממנה לקבוע בעת עריכתו, כך שהשליטה נשארת בידיו.

יפוי כוח מתמשך מתאים לכל אדם אשר חפץ לקבוע את עתידו הכלכלי/אישי/רפואי בעודו בעל היכולת הנפשית לעשות כן. את יפוי הכוח המתמשך ניתן לערוך בישיבה אחת של כמה שעות, כאשר התשלום בגינו הוא חד פעמי.

לקבלת הצעת מחיר להכנת ייפוי כוח מתמשך על ידי עורך דין ונוטריון ברק ג'ורדן, אשר הנו בעל נסיון רב בעריכתם והגשתם לאפוטרופוס הכללי, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ברח' מחנה יוסף 28 תל אביב או רח' עתלית 2 פתח תקוה, וזאת בתיאום עמנו במס' טל' 077-4401972.